“ Το πρώτο πολιτικό κοινωνικό δίκτυο. ”

Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.wepolitics.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει προϋποθέτει από τον επισκέπτη / χρήστη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των βίντεο, των αρχείων, των φωτογραφιών και όλων των κειμένων που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μας τόπο.
Η εταιρία ”WEPOLITICS ΙΚΕ” με αντικείμενο την ενημέρωση, τη συλλογή πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα της πολιτικής αλλά και της γενικότερης επικαιρότητας μέσω μίας online πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά, παρά μόνο με τη σχετική ανάρτηση στους όρους χρήσης του ιστότοπου.
Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει προς συμφέρον του κάθε φορά να διαβάζει επιμελώς τους όρους χρήσης πριν από κάθε επίσκεψη του στην ιστοσελίδα www.wepolitics.gr.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

H www.wepolitics.gr είναι μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις, να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να σχολιάσουν πάνω σε θέματα της πολιτικής και της γενικότερης επικαιρότητας και να συλλέξουν πληροφορίες και στατιστικές σε πραγματικό χρόνο για τα θέματα εκείνα που αφορούν την κοινωνία μας και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, με ένα πρωτοποριακό και διασκεδαστικό τρόπο.
Βασικό και κύριο αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας στην ανεύρεση των επιθυμητών πληροφοριών, θέτοντας στη διάθεσή τους κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία κτλ., σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα μας οτιδήποτε σχετικό με τα ανωτέρω θέματα οι ίδιοι επιλέγουν και θεωρούν ότι είναι ενδιαφέρον και πρόσφορο για σχολιασμό, αλλά και να τους φέρουμε ηλεκτρονικά σε επαφή μεταξύ τους, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα αυτά.
Εν ολίγοις, το www.wepolitics.gr είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που σχεδιάστηκε για να φέρει την επανάσταση στην πολιτική έκφραση.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρία μας μέσω του ιστότοπου www.wepolitics.gr κάνει ό,τι είναι δυνατό να διασφαλίσει την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που παραθέτει.
Ωστόσο, εκθέτει τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή για διακοπές λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

Ο διαδικτυακός μας ιστότοπος www.wepolitics.gr δεν εγγυάται και άρα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής, ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, η οποία θα προκύψει ακόμη και από τυχόν αμέλεια, με οποιονδήποτε τρόπο από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις, ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση του ιστότοπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που συντρέχει τυχόν υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.
Η εταιρία μας δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση ή το σχολιασμό των εν λόγω πληροφοριών.
Η ιστοσελίδα μας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την πλήρη εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται, για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις τους και για το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ των χρηστών.
Ο διαδικτυακός μας τόπος www.wepolitics.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στην διάθεση των χρηστών / επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης εφαρμογών κοινωνικών δικτύων από επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας μας, αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα μας, εκφράζοντας γνώμες, κάνοντας σχόλια, ή οτιδήποτε άλλο, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από μας για προληπτική εποπτεία.

4.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.wepolitics.gr που απαρτίζεται από κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία, την επιλογή λειτουργικού και τις ρυθμίσεις αυτού κτλ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ”WEPOLITICS ΙΚΕ”, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και επί της οδού Τσόχα αριθμός 3, με Α.Φ.Μ. 800636680, Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών (Ψυχικού). Όλα τα παραπάνω προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή και τις διατάξεις περί σημάτων του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τα λογότυπα, τις εικόνες, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα γραφικά, τα ονόματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία ”WEPOLITICS ΙΚΕ” και την ιστοσελίδα μας.

5.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε πιθανή διαφορά ή αντίρρηση ή αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται με τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού μας τόπου και την www.wepolitics.gr ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή υπηρεσιών του ιστοχώρου και του περιεχομένου του, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση των ανωτέρω διαφορών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Are you really sure you want to delete this question?

All data assosiated with the question will be lost.

Διαγραφή Ακύρωση

Are you sure you want to flag this question as spam?

Αναφορά Ακύρωση

Θέλετε να αναφέρετε αυτό το σχόλιο;

Αναφορά Ακύρωση

Copy the following code to embed this question